Mời thầu Chỉnh lý tài liệu năm 2015

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu "Chỉnh lý tài liệu năm 2015".

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ.

2. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu năm 2015.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 07h00’ ngày 10/8/2015 đến trước 09h00’ ngày 21/8/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ mời: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

8. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu:  9h00’ ngày 21/8/2015.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)