Mời thầu Chứng thư số SSL cho hệ thống TABMIS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Chứng thư số SSL cho hệ thống TABMIS”.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: “Chứng thư số SSL cho hệ thống TABMIS”.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ Phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (Chào hàng cạnh tranh rút gọn).

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá từ 8h00 ngày 06/4/2015 đến trước 9h00 ngày 09/4/2015.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận báo giá: Phòng số 707 tầng 7, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án CNTT - Cục Công nghệ thông tin), Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại số: 04 6276 4381 Số fax: 04 6276 4364.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: trước 9h00 ngày 09/4/2015.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu gửi báo giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)