Mời thầu cung cấp 129.200 chiếc phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu "Cung cấp 129.200 chiếc phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia".

1. Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: (04).37625639, (04) 37625634.

- Fax: 08046969; (04).37623491.

2. Gói thầu:

Tên gói thầu: Cung cấp 129.200 chiếc phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long, Tây Nam Bộ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 01/12/2014 đến trước 9h ngày 22/12/2014 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

6. Địa điểm bán HSMT: Phòng số 2, tầng 1, Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).

7. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng/bộ.

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

9. Đóng thầu: 9h ngày 22/12/2014.

10. Mở thầu: 10h ngày 22/12/2014.

Kính mời các nhà thầu có nhu cầu, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu. Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ tại Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội); điện thoại: (04).37625639; (04).37625634.

(eFinance)