Mời thầu cung cấp 3.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ mời thầu "Cung cấp 3.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ".

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710 3824869; Fax: 0710 3824497.

- Email: haugiang@dtqg.gov.vn.

Mã số thuế: 0100787888019.

Đề nghị Cục Tin học thống kê - Bộ Tài chính, Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 3.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Nội dung chính của gói thầu Cung cấp 3.000 tấn gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2016 tại Nam Bộ. Đạt tiêu chuẩn nhập kho dự trữ quốc gia.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 20/6/2016.

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ - Số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710 3824869; Fax: 0710 3824497.

- Email: haugiang@dtqg.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng một bộ HSMT).

9. Bảo đảm dự thầu: Của gói thầu là: 510.000.000 đồng (Năm trăm mười triệu đồng).

+ Bảo đảm dự thầu của các phần thầu số 01, 02 là: 51.000.000 đồng/01 phần thầu.

+ Bảo đảm dự thầu của các phần thầu số 03, 04, 05, 06, 07, 08 là: 68.000.000 đồng/01 phần thầu.

- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)