Mời thầu cung cấp 4.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ mời thầu "Cung cấp 4.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, gồm 08 phần thầu".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Tên gói thầu: Cung cấp 4.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, gồm 08 phần thầu.

- Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ số 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3844494 - Fax: 0650 3844497.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ số 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2016.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị cho toàn bộ gói thầu: 688.000.000 đồng Việt Nam (Sáu trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).

+ Giá trị cho 01 phần thầu: 86.000.000 đồng Việt Nam (Tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

+ Hình thức: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 3 năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)