Mời thầu cung cấp 50 bộ thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước mời thầu "Cung cấp 50 bộ thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia".

1. Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Địa chỉ: Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: (04).37625634; (04) 37625639.

- Fax: 08046969.

2. Tên gói thầu:

Cung cấp 50 bộ thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia, nhập tại kho của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 09/03/2015 đến trước 9h00 ngày 31/3/2015 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định).

6. Địa điểm bán HSMT: Phòng số 2, tầng 1, Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).

7. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng/bộ.

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

9. Đóng thầu: 9h00 ngày 31/3/2015.

10. Mở thầu: 10h00 ngày 31/3/2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10h00 ngày 31/3/2015 trước đại diện các nhà thầu tại Hội trường tầng 7 - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội).

11. Bảo đảm dự thầu:

a) Hình thức bảo đảm dự thầu:

Bảo đảm dự thầu bằng đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

b) Giá trị bảo đảm dự thầu:

Giá trị bảo đảm dự thầu 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ tại Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Ngõ 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội); điện thoại: (04).37625639; (04).37625634.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mong được sự hợp tác của quý Cơ quan để Tổng cục Dự trữ Nhà nước mở thầu đúng thời gian quy định.

(eFinance)