Mời thầu cung cấp 9.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú mời thầu "Cung cấp 9.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103 952262 - 02103 991956.

1. Tên gói thầu: Cung cấp 9.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Giá gói thầu: 89.300.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Số phần thầu, số lượng gạo nhập kho, địa điểm nhập kho, đơn giá và giá từng phần thầu, cụ thể:

S

T

T

Các phần thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN; tỉnh)

Giá phần thầu

(đã có 5% thuế GTGT)

Đơn giá (đồng/kg)

Thành tiền (đồng)

1

Số 01

1.080

Phong Châu, Phú Thọ

9.400

10.152.000.000

2

Số 02

1.080

Phong Châu, Phú Thọ

9.400

10.152.000.000

3

Số 03

1.200

Việt Trì, Phú Thọ

9.400

11.280.000.000

4

Số 04

1.200

Việt Trì, Phú Thọ

9.400

11.280.000.000

5

Số 05

1.200

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.400

11.280.000.000

6

Số 06

1.080

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

9.400

10.152.000.000

7

Số 07

800

Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

9.400

7.520.000.000

8

Số 08

900

Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

9.400

8.460.000.000

9

Số 09

960

Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

9.400

9.024.000.000

Tổng cộng

9.500

   

89.300.000.000

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và xong trước ngày 20/6/2016.

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2016 tại Nam Bộ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 26/02/2016 đến trước 09 giờ ngày 18/3/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, (địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ).

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng một bộ).

9. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (địa chỉ: Ngõ 2338 - Đại lộ Hùng Vương - Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 18/3/2016.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ ngày 18/3/2016.

(eFinance)