Mời thầu cung cấp Bàn ghế - Tủ tài liệu

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk mời thầu Cung cấp Bàn ghế - Tủ tài liệu.

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk.

2. Tên Gói thầu: Cung cấp Bàn ghế - Tủ tài liệu cho các KBNN trực thuộc theo kế hoạch 2015.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển ngành KBNN cấp và Quỹ phát triển ngành tại đơn vị năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

 5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 12/5/2015 đến trước 8h00 ngày 18/5/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk. Số  38 Nguyễn Chí Thanh - Tp.Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0500.3.953.997; Fax: 0500.3.955.471.

7. Giá phát hành 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: Miễn Phí.

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8h00 ngày 18/5/2015 (trong giờ hành chính), tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk. Số 38 Nguyễn Chí Thanh - Tp.Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)