Mời thầu cung cấp bàn, ghế, tủ tài liệu cho KBNN Kiến Tường

Kho bạc Nhà nước Long An mời thầu "Cung cấp bàn, ghế, tủ tài liệu cho KBNN Kiến Tường".

- Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Long An.

- Tên gói thầu: “Cung cấp bàn, ghế, tủ tài liệu cho KBNN Kiến Tường”.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 07 giờ 30 phút ngày 17/09/2014 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/09/2014 (cá nhân đến mua và nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của đơn vị).

- Giá 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Địa chỉ phát hành: Kho bạc Nhà nước Long An (Phòng Hành chính quản trị) - 112 Trương Định - P.1 - TP. Tân An - Long An.

- Điện thoại: 072 3822169; Fax: 072 3826184.

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 15 giờ 30 phút ngày 24/09/2014.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 15 giờ 30 phút ngày 24/09/2014.

- Mỗi nhà thầu chỉ được nộp 01 (một) hồ sơ đề xuất. Các nhà thầu gửi hồ sơ đề xuất bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Kho bạc Nhà nước Long An (Phòng Hành chính quản trị) - 112 Trương Định - P.1 - TP. Tân An - Long An.

(eFinance)