Mời thầu cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh mời thầu "cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục Hải quan Tỉnh Tây Ninh năm 2014.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Đăng tải kế hoạch đấu thầu và đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 05/9/2014 trên Báo đấu thầu - Bộ kế hoạch & Đầu tư hoặc Thời báo Tài chính Việt Nam, trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan, Website Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/9/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

+ Hạn cuối nộp Hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2014.

+ Đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2014.

+ Mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2014.

+ Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu, nhận Hồ sơ đề xuất và đóng thầu, mở thầu: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Địa chỉ: Số 435, đường 30/4 - Phường 1 - thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

(eFinance)