Mời thầu cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh mời thầu "Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ ngày 03/02/2015 đến trước 09 giờ ngày 10/02/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Văn phòng - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (Số 169 - Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh). Điện thoại/Fax: 0241.3875236/0241.3875237.

- Giá bán 01 bộ HSYC: phát miễn phí.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 09 giờ ngày 10/02/2015 tại Văn phòng - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (Số 169 - Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 10/02/2015. HSĐX sẽ được mở công khai vào 10 giờ ngày 10/02/2015 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (Số 169 - Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh).

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)