Mời thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 796,199 tấn gạo dự trữ

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 796,199 tấn gạo dự trữ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

- Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 796,199 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2014 - 2015 tại các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai.

- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2014 - 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 25/3/2015 đến trước 16h00 ngày 27/3/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 16giờ 00 ngày 27/3/2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)