Mời thầu cung cấp đồ gỗ cho Chi cục Thuế quận Liên Chiểu

Chi cục Thuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mời thầu Cung cấp Đồ gỗ.

1. Tên đơn vị chào hàng: Chi cục Thuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu: Cung cấp Đồ gỗ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8giờ00 ngày 02/10/2014 đến trước 9giờ00 ngày 07/10/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu, nhận và mở hồ sơ đề xuất: Tại Chi cục Thuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - số 46 đường Ngô Thì Nhậm, TP Đà Nẵng.

7. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9giờ 00 ngày 07/10/2014.

8. Giá gói thầu: Tối đa không quá 199.900.000 đồng.

9. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: Vào lúc 9giờ15 ngày 07/10/2014.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin về gói thầu tại: Đội HCNSTVAC, Chi cục Thuế quận Liên Chiểu.

Điện thoại: 0511-3841613 hoặc số Fax: 0511-3737982.

(eFinance)