Mời thầu cung cấp, lắp đặt điều hòa nhiệt độ

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Cung cấp, lắp đặt điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hòa nhiệt độ.

- Tên dự toán: Mua sắm điều hòa nhiệt độ.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 08h ngày 04 tháng 5 năm 2015 đến 08h ngày 11 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

(eFinance)