Mời thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm

Cục Thuế thành phố Hải Phòng mời thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm VRF (VRV)".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm VRF (VRV).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 01 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Tại cơ sở 2 Cục Thuế thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 26, đường Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 0313.836669.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 01 năm 2015 tại: Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Số 6, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự cuộc họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)