Mời thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống giá kệ di động lưu trữ tài liệu

Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống giá kệ di động lưu trữ tài liệu".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Đồng Nai.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống giá kệ di động lưu trữ tài liệu cho Cục Hải quan Đồng Nai.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 9 năm 2014, tại số 9A đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cục Hải quan Đồng Nai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)