Mời thầu cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi và trang thiết bị âm thanh

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ, máy hút bụi và trang thiết bị âm thanh.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 9/10/2014.

Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu từ ngày 14/10/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 21/10/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Tại phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Điện thoại: 0321.3500479; Fax: 0321.3863916.

Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Tại phòng họp tầng 2, nhà làm việc 7 tầng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm đóng thầu: đúng 09 giờ 00 phút ngày 21/10/2014.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai đúng 09 giờ 30 phút ngày 21/10/2014 tại phòng họp tầng 2, nhà làm việc 7 tầng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 2 phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)