Mời thầu cung cấp, lắp đặt máy hủy tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế Hưng Yên

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy hủy tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế".

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy hủy tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế.

- Tên dự án: Hiện đại hoá trang thiết bị ngành Thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC từ ngày 18/9/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - số 02, Phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Điện thoại 03213.552102; Fax 03213.863.916.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng họp tầng 2 - Nhà làm việc 7 tầng - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - Số 02 Phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 9h00 phút ngày 25/9/2014.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/9/2014 tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - Số 02, Phố Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)