Mời thầu cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu "Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng.

- Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng cho Chi cục Thuế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 8 giờ, ngày 09 tháng 9 năm 2014 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2014.

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0253775101; Máy fax: 0253.870146

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất( báo giá ): Chậm nhất là trước 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

(eFinance)