Mời thầu cung cấp lắp đặt thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp lắp đặt Thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt Thiết bị máy điều hòa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

+ Máy điều hòa 2HP Inverter, gaz R410, loại 02 cục treo tường. Số lượng 35 bộ.

+ Máy điều hòa 6,5HP loại đứng. Số lượng 02 bộ. 

- Tên dự án: Công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2014 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu (HSYC): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2014.

(eFinance)