Mời thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học năm 2014

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên mời thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học năm 2014.

- Nguồn vốn: NSNN và Kinh phí đảm bảo hoạt động ngành Hải quan.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh [Trong nước].

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 25/8/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 29/8/2014 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (Văn phòng); Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/ 0230.3825.632.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2014 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

(eFinance)