Mời thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng năm 2015.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị văn phòng năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2015 đến trước 08 giờ, ngày 05 tháng 5 năm 2015.

Địa điểm bán HSMT: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh - Điện thoại/fax: 0393.855466 / 0393.588.467.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 05 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng bằng tiền mặt, thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 5 năm 2015, tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)