Mời thầu cung cấp máy photocopy

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu "Cung cấp máy photocopy".

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP. Cần Thơ.

2. Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 07h00’ ngày 18/5/2015 đến trước 09h00’ ngày 28/5/2015 (Trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQT-TV-AC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

7. Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: 1.000.000 đồng/bộ.

8. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 9h00’ ngày 28/5/2015.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)