Mời thầu cung cấp máy photocopy, máy fax, máy chiếu

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu "Cung cấp máy photocopy, máy fax, máy chiếu".

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ.

2. Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy, máy fax, máy chiếu.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 07h00’ ngày 22/9/2014 đến trước 09h00’ ngày 29/9/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQT-TV-AC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

7. Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: 1.000.000đ/bộ.

8. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 9h00’ ngày 29/9/2014.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)