Mời thầu cung cấp máy photocopy trang bị cho Chi cục thuế các huyện

Cục Thuế tỉnh Hoà Bình mời thầu "Cung cấp máy photocopy trang bị cho Chi cục thuế các huyện".

- Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy trang bị cho Chi cục thuế các huyện.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian đăng tải thông tin từ ngày 05/5/2015.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 08/5/2015 đến ngày 14/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (thời điểm đóng thầu): 08 giờ, ngày 14/5/2015.

- Hồ sơ đề xuất được mở công khai vào 8 giờ 30 phút, ngày 14/5/2015.

- Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

- Địa chỉ liên hệ: Nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng tại phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Hoà Bình, đường Chi Lăng, xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại: 0218.3852456. Fax: 0218.3852324.

(Nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax) kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này.

(eFinance)