Mời thầu cung cấp thiết bị điện - điện tử

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa mời thầu "Cung cấp thiết bị điện - điện tử".

- Tên bên mời chào hàng: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị điện - điện tử.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị điện - điện tử.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/6/2015 đến 10 giờ 00 phút, ngày 19/6/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166).

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 19/6/2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 19/6/2015, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166).

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)