Mời thầu cung cấp thiết bị kiểm tra giám sát

Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu "Cung cấp thiết bị kiểm tra giám sát".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị kiểm tra giám sát cho Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của ngành năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 07 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 30 ngày 27  tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670; Fax: 0763 867055.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670; Fax: 0763 867055.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 27/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt.

- Giá trị và đồng tiền bảo lãnh dự thầu: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng).

- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Cục Hải quan tỉnh An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)