Mời thầu cung cấp và lắp đặt bàn ghế, tủ hồ sơ, vách cabin làm việc

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt bàn ghế, tủ hồ sơ, vách cabin làm việc".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bàn ghế, tủ hồ sơ, vách cabin làm việc.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi - Trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 17 tháng 9 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2014.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.811321; fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.811321; fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/9/2014.

- Bảo đảm dự thầu: Số tiền là 100.000.000 VNđồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 27/9/2014 tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)