Mời thầu cung cấp và lắp đặt bảng điện tử

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị mời thầu "Cung cấp và lắp đặt bảng điện tử".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bảng điện tử tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

- Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất trụ sở Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 27/10/2014 đến trước 09 giờ 30 ngày 30/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 09 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm 2014, tại địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, 260 Đường Hùng Vương - Phường Đông Lương - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.

(eFinance)