Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy, bơm điện, bơm xăng chữa cháy

Cục Hải quan tỉnh An Giang tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước, 01 gói thầu, đấu thầu 01 túi hồ sơ gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy, bơm điện, bơm xăng chữa cháy.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy, báo cháy, bơm điện, bơm xăng chữa cháy.

- Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương.

- Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, 01 gói thầu, đấu thầu 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 11 tháng 11 năm 2014 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670 Fax: 0763 867055.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

(eFinance)