Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Bình Chánh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 04/11/2014 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 24/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.39303660.

- Giá bán 01 bô HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/11/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (Một trăm hai chục triệu đồng), hình thức bảo đảm là thư bảo lãnh của ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 24/11/2014 tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (Phòng họp 15B1), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh.

Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)