Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ".

Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: (84-710) 3820732; Fax: (84-710) 3823915.

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (84-710) 3820732 - 3823915; Fax: (84-710) 3823915.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng một bộ hồ sơ yêu cầu).

9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (VNĐ) (Mười lăm triệu đồng), hình thức bảo đảm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2016.

(eFinance)