Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hệ VRV

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hệ VRV (VRF)".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hệ VRV (VRF).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi - Trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, 00 phút, ngày 11/11/2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày  21/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.811321; fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, P Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0333.811321;  fax: 0333.825074; địa chỉ: Số 423, đường Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, 00 phút, ngày 21/11/2014.

- Bảo đảm dự thầu: Số tiền là 100.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 21/11/2014 tại trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)