Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ thuộc công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Nguồn vốn: Kinh phí của Ngành Thuế cấp theo dự toán xây dựng công trình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ ngày 13/11/2014 đến 08 giờ 30 phút ngày 04/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ):

+ Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại: 07113.582.404; fax: 07113.582.488.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang (Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ).

+ Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại: 07113.582.404; fax: 07113.582.488.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 04/12/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 04/12/2014 tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)