Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy lạnh tại các phòng học

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy lạnh tại các phòng học phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt máy lạnh tại các phòng học phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường Đại học Tài chính - Marketing”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 17 tháng 12 năm 2014 đến 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2014 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

(eFinance)