Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2015 cho cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế quận, huyện trực thuộc Cục Thuế TP Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8giờ00 ngày 22/10/2015 đến trước 08giờ00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại:  0511.3821228;  Fax: 0511.3821463.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ00 ngày 02/11/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của ngân hàng).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08giờ30 ngày  02/11/2015, tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên.

(eFinance)