Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện 160KVA

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 160KVA".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 160KVA.

3. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

6. Thời gian bán HSMT từ 07 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2014, đến trước 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, số 21 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa, điện thoại: 037 3716645, fax: 037 3853503.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ/01bộ (Một triệu đồng chẵn).

9. Địa chỉ nhận HSDT:  Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, số 21 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa, điện thoại: 037 3716645, fax: 037 3853503.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2014.

11.Bảo đảm dự thầu: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng. 

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2014, tại  Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, số 21 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự chứng kiến mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)