Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng".

 - Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.    

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hổ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2014 ( trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). Số 179 - đường Xuân Diệu - thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Điện thoại: 0393.857.028 - 0393.856.692, Fax: 0393.851.803 (Các nhà thầu phải xuất trình hồ sơ năng lực, kinh nghiệm; Giấy giới thiệu của nhà thầu và chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến mua hồ sơ yêu cầu).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Thời gian cần đăng tải thông tin: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2014.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Số 179 - Đường Xuân Diệu - Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chỉ định thầu gói thầu trên.

(eFinance)