Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 1250 KVA".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 1250 KVA công trình trụ sở mới Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tên dự án: Mua sắm phục vụ công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 19/01/2015 đến trước 09 giờ, ngày 29/01/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.39305942; Fax: 08.39304641.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 29/01/2015 tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

(eFinance)