Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình mời thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC: từ 09 giờ, ngày 30 tháng 09 năm 2014 đến 16 giờ, ngày 07 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán mỗi bộ HSYC: 500.000 đồng.

- Địa điểm bán HSYC: Phòng HCQT Cục Thuế Quảng Bình; Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

- Hạn cuối nhận HSĐX: 16giờ ngày 07 tháng 10 năm 2014. Tại Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)