Mời thầu cung cấp và lắp đặt thang máy

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thang máy".

- Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh tóan XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21/04/2015 đến trước 17h00’ ngày 27/04/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng, địa chỉ: số 135 đường Phan Bội Châu Phường 1, TP Bảo Lộc. Điện thoại: 063.3710875, Fax 063.3710105.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 17h00’ ngày 27/04/2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP.Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

(eFinance)