Mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng".

- Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng.

- Tên dự án: đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Yên Khánh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ 7h30 phút ngày 06/11/2014 đến 16h30 phút ngày 13/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Ninh Bình, điện thoại 0303.873093.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX chậm nhất 16h30 phút ngày 13/11/2014.

- Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 16h45 phút ngày 13/11/2014 tại phòng hội trường tầng 3 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

(eFinance)