Mời thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2015

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Cung cấp văn phòng phẩm năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2015 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 24/12/2014 đến 14 giờ 00 phút ngày 30/12/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 30/12/2014 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng  (Năm trăm ngàn đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 30/12/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

HSĐX sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 30/12/2014 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 106).

(eFinance)