Mời thầu cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

- Tên gói thầu:

Gói thầu số 01: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 221,935 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu học kỳ I năm học 2015 -2016 tại các tỉnh Đắk Lắk và Đăk Nông.

Gói thầu số 02: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 60 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu học kỳ I năm học 2015-2016 tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Tên dự án: Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ  08h00 ngày 01/9/2015 đến trước 09h00 ngày 07/9/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Địa điểm nhận báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: Chậm nhất là trước 09giờ 00 ngày 07/9/2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)