Mời thầu đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo trong nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo trong nước (cho cán bộ Sở Tài chính)".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo trong nước (cho cán bộ Sở Tài chính).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

+ Thông báo mời thầu: Từ ngày 27/8/2014 trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

+ Phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00 ngày 3/9/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 11/9/2014.

+ Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: trước 09 giờ 00 phút, ngày 11/9/2014 tại phòng 218 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng 211, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Giá bán: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

+ Đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 11/9/2014.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 11/09/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)