Mời thầu đào tạo quản trị vận hành Tivoli

Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu "Đào tạo quản trị vận hành Tivoli".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Đào tạo quản trị vận hành Tivoli.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 14/04/2015 đến trước 09h00 ngày 24/04/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 24/04/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 24/04/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)