Mời thầu đào tạo tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Đào tạo tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Đào tạo tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 22/04/2015 đến trước 14h00 ngày 07/05/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 07/05/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14h30 ngày 07/05/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)