Mời thầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 15/4/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 11/5/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM; ĐT: 08.39305942; Fax: 08.39304641.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 11/5/2015 tại trụ sở Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

(eFinance)