Mời thầu dịch vụ bảo hành mở rộng, bảo trì định kỳ hệ thống làm mát, hệ thống UPS

Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu "Dịch vụ bảo hành mở rộng, bảo trì định kỳ hệ thống làm mát, hệ thống UPS".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hành mở rộng, bảo trì định kỳ hệ thống làm mát, hệ thống UPS cho 09 Trung tâm dữ liệu của 09 Cục Hải quan và Trung tâm dữ liệu Tổng cục.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Cục CNTT& Thống kê Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 28/8/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 10/9/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9h30 ngày 10/9/2014 tại Phòng 5.11, Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)