Mời thầu dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh năm 2015.

- Địa điểm: Số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức Đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 08 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng 39B, lầu 3, dãy nhà B Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: (08)39303660, Fax: (08)39304641.

- Giá bán 1 bộ HSYC chào hàng: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng 39B, lầu 3, dãy nhà B Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2015.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường 5B, lầu 5, dãy nhà B Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)